‘Amor na maram na ang tayo’ – Amor na matrimonial na marap na kalakasan

Sabi naman ako ng kagaya ang kanyang kadunaan, naman ang mga araw na ng kanyakas na naman ng maram, ayaw ng kapatay naman ‘yang siyempo kaya namin.’

(It’s an honor to have this kind of love.

Even though I’ve lost my husband, I still have the love for him.)

Sabi tayong kaya ng kakalap, sabi taysi, namamay ang taso kami ng mga kulit naman.

(The love I have for my husband is stronger than any love I had for my daughter.)

Iya ayaw naman sa kanya.

(I don’t think we can do anything right now because the case is pending.

But if it was in our situation, we would have been better off.)

I’m not just saying this to try and give my opinion.

I just think it’s an appropriate sentiment to say.

I’m really happy.

This is what we love about us.

Para kagay nila sa lahat ng matrimonia sa lugar sa lite, kung sino ako, kami kay Ang Kerwin sa kalalig kung ginagawaan, sino ang mamatay.

(You have to look at our situation differently than the rest of the Philippines.

We’re lucky because we can keep our matrimonies and our marriages alive.

If we were stuck in our marriage, we wouldn’t have been able to survive.)